Norske lån som er best i test

Forbrukslån som scorer best i test finner du ved å sjekke prisene hos flere långivere til samme tid. Du kan velge mellom å søke forbrukslån direkte i banken, ved hjelp av lånemegler eller via folkefinansiering.

Folkefinansiering er en slags møteplass for folk som vil investere penger, og folk som trenger å låne pengene. Du kjenner kanskje til fenomenet i sammenheng med navn som GoFundMe og KickStarter. Hensikten er at folk flest skal kunne skaffe seg kreditt til en billig penge.

Test av tilbud

For å finne beste forbrukslån er det et par ting du kan gjøre på egenhånd. Begynn med å teste hvilken betaling banken din krever for å gi deg et privatlån uten sikkerhet, og hva du kan forvente å betale på lang sikt.

Det er ikke vanskelig å sammenligne ulike tilbud om finansiering. Et eksempel er undersøkelsen av billige forbrukslån, hvor de rangerte de 3 beste forbrukslånene.

For deg som låner pengene er det viktigste at du får den beste renten, og at du kan teste forbrukslånet på forhånd før du sender inn søknaden din. Husk at du må ha bankID for å søke om et forbrukslån online, og at det eneste alternativet er å trappe opp i banken med pass som legitimasjon.

Mange finansieringsformer å velge mellom

I Norge finnes det per i dag to selskap som formidler folkefinansierte forbrukslån, henholdsvis Kredd og Perx. Det finnes også selskap som formidler tilsvarende type lån, men rettet mot næringslivet. Skal du søke om et lån kan du også sjekke ut tilbudet til Sparebanken Møre.

Idéen bak folkefinansiering er at hvem som helst kan låne til en annen person, i stedet for at en bank gjør det. Utlåneren får gevinst som er bedre enn innskuddsrenter på sparekontoer, og låntakeren får lavere renter enn hos de fleste banker.

De som ønsker å finne billige forbrukslån som er folkefinansiert må registrere seg hos de nevnte selskapene. De blir kredittvurdert på vanlig vis, men her er kravene en del strengere enn hos vanlige banker. I tillegg til minstekravene, er det sannsynlig at utlånere vil prioritere å låne til de som anses som sikre betalere.

Derfor er det rimelig å anta at det kan bli vanskeligere for låntakere å få forbrukslån som er folkefinansiert. Det vil også ta en del mer tid, da investorene selv velger hvem de vil låne til.

Mest risiko for utlåneren

Den som tar opp et folkefinansiert forbrukslån har ikke større risiko enn om lånet kommer fra en bank. Risikoen ligger mer hos utlåneren.

Selskapene som formidler finansiering har avtaler med inkassoselskap som Lindorff. Inkassoselskapet står som garantist for pengene, inntil et visst nivå.

Hos Kredd vil du for eksempel være garantert å få tilbake mellom 72% og 90% av pengene du lånte ut. For at denne garantien skal utløses, må lånet være misligholdt i mer enn 60 dager.

Utlåneren tjener heller ikke all verden. Rentene hos Kredd er mellom 2,99% og 7,99%, avhengig av hvor sikker betaler låntakeren er. De som søker om lån inndeles i forhold til resultatet av kredittvurderingen, i klasser fra A til F. Låner du ut penger til personer med dårligst kredittrating, vil du få bedre renteinntekter enn om du låner til mer sikre betalere.

Renteinntektene kan anses som lave sett i forhold til at inkassoselskapet ikke garanterer for hele summen du investerer. Du må ha tjent en del på sikre betalere, for hvert mislighold du eventuelt utsettes for.

Test av lån

Når du skal teste hvert lån bør du begynne med å se på renten som banken kan tilby deg. Ignorerer alt utenom effektiv rente, og hva banken krever av deg hver måned. Lånet vil deles opp i terminbeløp som du må betale i faste avdrag.

Problemet er at du ikke vet akkurat hvor mye banken krever av deg, inntil du har søkt om lånet og fått et svar. For å teste forbrukslån er du derfor nødt til å sjekke tilbudene fra flere steder samtidig, med mål om å hente inn detaljerte tilbud.

Her ser du en liste over hva du må se på.

 1. Hva krever banken i forbrukslånrente?
 2. Hvilke gebyrer vil de ha?
 3. Hvor lang nedbetalingstid kan du få, og hvilket beløp kan du låne?
 4. For å finne forbrukslånet som er best i test er du nødt til å sanke inn konkurrerende tilbud fra så mange banker som overhodet mulig.

Lånene er gjennomgående billigere enn det du finner hos vanlige banker som driver med forbrukerfinansiering. Unntakene er lån på små summer. Gebyret som skal betales til formidleren er nemlig temmelig drøyt. Hos Kredd må du betale 3 000 kroner. Det betyr at gebyret vil utgjøre en meget stor prosentandel av kostnadene på et lite lån.

Hos Perx er tilsvarende gebyr 3% av lånesummen. Låner du 100 000 kroner, vil gebyret være 3 000 også hos Perx. Rentene er noe høyere også hos dette selskapet, og kan komme opp i 8,5% nominelt.

Hva lønner seg (egentlig)?

Om det vil lønne seg eller ei å låne via Perx eller Kredd, kommer an på flere forhold. For det første bør lånesummen være stor nok til at gebyrenes innvirkning på de effektive rentene blir lavest mulig.

I tillegg bør rentene havne i den billige kategorien. I så fall kan det lønne seg å velge denne finansieringsformen.

Dette avhenger også av hvilke renter du får hos vanlige banker. Et lite lån hos for eksempel Santander, er gebyrfritt, og kan ha renter som er nesten like lave.

De større lånene hos bankene kan ha nominelle renter helt ned i 5%-6%, men de kan også bli betydelig høyere.

Finansiere kjøretøy med et lån

Drømmer du om ny bil, men vet ikke hvilken finansiering du skal velge. Det finnes flere måter å låne til bil på. Hva som er best og billigst avhenger av flere faktorer. Her får du en enkel gjennomgang av det du bør tenke på.

Hovedsakelig tre lånemuligheter

De tre vanligste måtene å finansiere bilkjøpet på er følgende:

 • Utvide boliglånet
 • Ta opp eget billån
 • Ta opp forbrukslån uten sikkerhet

Vi ser først på kostnadene og utfordringene ved hver enkelt type finansiering. Deretter ser vi på hvilket lån som passer best i ulike situasjoner.

Boliglån til bilkjøp

Å utvide boliglånet er normalt den billigste løsningen, så fremt du gjør det rett. Med det mener vi at du sørger for å betale ned den delen du utvider med raskere enn resten av lånet. Et boliglån løper nemlig ofte over svært lang tid. Lar du det utvidede beløpet være rentebærende like lenge, vil ”billånet” bli mye dyrere.

En utvidelse av boliglånet krever at du er godt innenfor bankenes krav til maksimal belåningsgrad. Du skal normalt ikke få låne mer enn 85% av boligens markedsverdi. Ligger du nært opptil denne grensen, og bilen koster mye, vil boliglånet sannsynligvis ikke kunne utvides tilstrekkelig. Du bør også passe deg for å utvide boliglånet med så mye at du går over bankens rentegrenser. Går du for eksempel over 60%, vil rentene nemlig bli høyere.

Vanlig lån som er sikret

Et billån med pant i bilen er normalt den nest billigste løsningen, og i noen tilfeller faktisk billigst. Sparebank1 skriver mye temaet på sin side om billån: https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/lan/bil-bat-og-andre-kjoretoy/billan.html

Utfordringen her er kravet til egenkapital. Det er sjelden en bank vil gi deg full finansiering av en dyr bil. Rentebetingelsene avhenger også mye av hvor mye penger du kan stille med selv.

En bank har ofte to eller tre ulike trinn i forhold til hvor mye egenkapital du kan stille med, for eksempel slik:

Egenkapital mer enn 35% – renter på omtrent 3,5%
Egenkapital mellom 20% og 35% – renter på omtrent 4,5%
Egenkapital under 20% – renter på omtrent 5,5%

Bruke forbrukslån til kjøp av bil

Fordi et forbrukslån ikke krever sikkerhet, koster lånet en del mer enn billån og boliglån. Hvor høye rentene blir er imidlertid vanskelig å spå. Her opererer nemlig bankene med en helt annen måte å fastsette rentetilbudene på.

Det vanlige er at de har en laveste nominell rente på (i beste fall) 5%, og en høyeste rente på over 15%. Søkerens kredittscore avhenger av hvor godt tilbud banken er villig til å gi. Lånet kan med andre ord bli både svært rimelig (mangelen på sikkerhet tatt i betraktning), eller ganske dyrt.

Her må vi ta med i regnestykket at et usikret lån til bil betyr at du slipper tinglysning av pant, og derav sparer noen få kroner.

Til slutt

Det er mange forhold som innvirker på hvilket lån du bør velge. Bilens kostnad er mest avgjørende. Det vil for eksempel neppe lønne seg å utvide boliglånet for å kjøpe en billig bruktbil. Utvidelsen kan koste mye dersom du må betale et nytt etableringsgebyr, dersom du må skaffe en ny verdivurdering av boligen, og dersom rentene blir høyere fordi du overgår bankens grenser for belåningsgrad.

Om du likevel slipper rimelig unna, og bilens verdi er høy, bør du nok velge enten boliglån eller pantesikret billån.

Er bilens verdi lav, eller du ikke eier bolig, er forbrukslån også et godt alternativ. Dette forutsetter at du får et rimelig rentetilbud.

Bilens verdi i forhold til forsikring

Vurderingen du foretar i forhold til hvilket lån du skal velge, bør ta utgangspunkt i bilens verdi. Koster den mer enn omtrent 130 000 kroner, bør bilen ha såkalt full kaskoforsikring. Lånesummen begynner da også vanligvis å bli så høy, at et pantesikret lån bør velges.

Billig bruktbil

Skal du kjøpe en bil som koster mindre enn 130 000 kroner, og ikke har egenkapital, vil du kanskje komme like billig ut av det med et forbrukslån. Dette avhenger av at du klarer å skaffe deg gunstige renter, samtidig som du slipper unna med lavere gebyrer. Et vanlig billån, der du ikke har egenkapital, kan nemlig få renter som er like dyre som de laveste rentene på forbrukslån.

Lån som EK

Det er noen situasjoner der forbrukslån kan brukes som et supplement. Hva om bilen du ønsker deg er relativt dyr, og du vil ha de laveste rentene du kan få. Da må du kanskje stille med så mye som 35% eller mer i egenkapital. Denne egenkapitalen kan du skaffe deg med et forbrukslån, dersom du ikke har nok oppsparte midler.

Oppsummering av ulike fordeler

Vi kan oppsummere fordelene med forbrukslån slik:

 • Du trenger ikke pante bilen for å få lån, og slipper dermed gebyr for tinglysning.
 • Du trenger ikke innløse pantet når du skal selge bilen senere.
 • Du slipper kravet til full kaskoforsikring.
 • Du slipper krav til bilens alder og tilstand (forbrukslån kan brukes helt fritt).
 • Du slipper krav til egenkapital, og kan innfri lånet kostnadsfritt.
Scroll to top