lån

Finansiere kjøretøy med et lån

Drømmer du om ny bil, men vet ikke hvilken finansiering du skal velge. Det finnes flere måter å låne til bil på. Hva som er best og billigst avhenger av flere faktorer. Her får du en enkel gjennomgang av det du bør tenke på.

Hovedsakelig tre lånemuligheter

De tre vanligste måtene å finansiere bilkjøpet på er følgende:

  • Utvide boliglånet
  • Ta opp eget billån
  • Ta opp forbrukslån uten sikkerhet

Vi ser først på kostnadene og utfordringene ved hver enkelt type finansiering. Deretter ser vi på hvilket lån som passer best i ulike situasjoner.

Boliglån til bilkjøp

Å utvide boliglånet er normalt den billigste løsningen, så fremt du gjør det rett. Med det mener vi at du sørger for å betale ned den delen du utvider med raskere enn resten av lånet. Et boliglån løper nemlig ofte over svært lang tid. Lar du det utvidede beløpet være rentebærende like lenge, vil ”billånet” bli mye dyrere.

En utvidelse av boliglånet krever at du er godt innenfor bankenes krav til maksimal belåningsgrad. Du skal normalt ikke få låne mer enn 85% av boligens markedsverdi. Ligger du nært opptil denne grensen, og bilen koster mye, vil boliglånet sannsynligvis ikke kunne utvides tilstrekkelig. Du bør også passe deg for å utvide boliglånet med så mye at du går over bankens rentegrenser. Går du for eksempel over 60%, vil rentene nemlig bli høyere.

Vanlig lån som er sikret

Et billån med pant i bilen er normalt den nest billigste løsningen, og i noen tilfeller faktisk billigst. Sparebank1 skriver mye temaet på sin side om billån: https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/lan/bil-bat-og-andre-kjoretoy/billan.html

Utfordringen her er kravet til egenkapital. Det er sjelden en bank vil gi deg full finansiering av en dyr bil. Rentebetingelsene avhenger også mye av hvor mye penger du kan stille med selv.

En bank har ofte to eller tre ulike trinn i forhold til hvor mye egenkapital du kan stille med, for eksempel slik:

Egenkapital mer enn 35% – renter på omtrent 3,5%
Egenkapital mellom 20% og 35% – renter på omtrent 4,5%
Egenkapital under 20% – renter på omtrent 5,5%

Bruke forbrukslån til kjøp av bil

Fordi et forbrukslån ikke krever sikkerhet, koster lånet en del mer enn billån og boliglån. Hvor høye rentene blir er imidlertid vanskelig å spå. Her opererer nemlig bankene med en helt annen måte å fastsette rentetilbudene på.

Det vanlige er at de har en laveste nominell rente på (i beste fall) 5%, og en høyeste rente på over 15%. Søkerens kredittscore avhenger av hvor godt tilbud banken er villig til å gi. Lånet kan med andre ord bli både svært rimelig (mangelen på sikkerhet tatt i betraktning), eller ganske dyrt.

Her må vi ta med i regnestykket at et usikret lån til bil betyr at du slipper tinglysning av pant, og derav sparer noen få kroner.

Til slutt

Det er mange forhold som innvirker på hvilket lån du bør velge. Bilens kostnad er mest avgjørende. Det vil for eksempel neppe lønne seg å utvide boliglånet for å kjøpe en billig bruktbil. Utvidelsen kan koste mye dersom du må betale et nytt etableringsgebyr, dersom du må skaffe en ny verdivurdering av boligen, og dersom rentene blir høyere fordi du overgår bankens grenser for belåningsgrad.

Om du likevel slipper rimelig unna, og bilens verdi er høy, bør du nok velge enten boliglån eller pantesikret billån.

Er bilens verdi lav, eller du ikke eier bolig, er forbrukslån også et godt alternativ. Dette forutsetter at du får et rimelig rentetilbud.

Bilens verdi i forhold til forsikring

Vurderingen du foretar i forhold til hvilket lån du skal velge, bør ta utgangspunkt i bilens verdi. Koster den mer enn omtrent 130 000 kroner, bør bilen ha såkalt full kaskoforsikring. Lånesummen begynner da også vanligvis å bli så høy, at et pantesikret lån bør velges.

Billig bruktbil

Skal du kjøpe en bil som koster mindre enn 130 000 kroner, og ikke har egenkapital, vil du kanskje komme like billig ut av det med et forbrukslån. Dette avhenger av at du klarer å skaffe deg gunstige renter, samtidig som du slipper unna med lavere gebyrer. Et vanlig billån, der du ikke har egenkapital, kan nemlig få renter som er like dyre som de laveste rentene på forbrukslån.

Lån som EK

Det er noen situasjoner der forbrukslån kan brukes som et supplement. Hva om bilen du ønsker deg er relativt dyr, og du vil ha de laveste rentene du kan få. Da må du kanskje stille med så mye som 35% eller mer i egenkapital. Denne egenkapitalen kan du skaffe deg med et forbrukslån, dersom du ikke har nok oppsparte midler.

Oppsummering av ulike fordeler

Vi kan oppsummere fordelene med forbrukslån slik:

  • Du trenger ikke pante bilen for å få lån, og slipper dermed gebyr for tinglysning.
  • Du trenger ikke innløse pantet når du skal selge bilen senere.
  • Du slipper kravet til full kaskoforsikring.
  • Du slipper krav til bilens alder og tilstand (forbrukslån kan brukes helt fritt).
  • Du slipper krav til egenkapital, og kan innfri lånet kostnadsfritt.
Scroll to top